Parkering

Örebro kommun erbjuder en stor, allmän uppställningsplats för den tunga trafiken med säkerhetsparkering och uppställningsplatser för farligt gods. Totalt finns närmare 100 uppställningsplatser.

Genom att samla den tunga trafiken på ett och samma ställe hoppas vi att uppställning av långtradare runt om i tätorten och onödig trafik i det närliggande skyddsområdet för Örebros vattentäkt ska minska.

Vid frågor, Örebro kommun, Servicecenter, 019-211000, servicecenter@orebro.se.