Historik

Bakgrund

Redan för 10 år sedan fanns planer på att bygga en truckstopanläggning vid Berglunda i Örebro. En detaljplan (stadsplan) togs fram och diskussioner pågick mellan Örebro kommun och ett antal intressenter. Av olika skäl kom bygget aldrig igång och projektet låg i träda fram till 2011 när två företag, LP-service på Aspholmen och Engströms på Holmen, båda var för sig hade behov av att flytta till andra lokaler. Efter kontakter med Örebro kommun fick man så småningom kännedom om varandra och under 2012 bestämde båda företagen att ometablera till Berglunda. För Örebro kommun fanns ett tydligt önskemål om att kunna anlägga en sedan länge efterfrågad säkerhetsparkering för den tunga trafiken, något som med tanke på Örebros profil som logistikcentrum är en mycket viktig pusselbit i helheten. Vid Berglunda fanns dessutom redan ett antal företag som hade den tunga trafiken som målgrupp.

I augusti 2012 startade förberedande markarbeten och under 2013 kommer byggandet av Örebro Truckstop att genomföras. Engströms kommer bygga och äga truckstopanläggningen, undantaget säkerhetsparkeringen som kommer ägas av Örebro kommun.